หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. ลงพื้นที่ สตท.8 ประเมินผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชี ปี 2558 นำคณะกรรมการลงพื้นที่ ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของวิสาหกิจชุมชนดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกในพื้นที่สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เพื่อคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผสมปุ๋ยอินทรีย์ - ชีวภาพบ้านดินแดง หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยมี นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับภาค ร่วมลงพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายอรุณ สิงห์อินทร์ นายอำเภอลำทับ และหัวหน้า ส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนและแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ ในการประเมินครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558 จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้วิสาหกิจชุมชนตระหนักถึงการใช้ข้อมูลทางบัญชีมาบริหารจัดการ ทำให้ทราบต้นทุน การผลิต กำไร ขาดทุน และโปร่งใสแก่สมาชิกในกลุ่มซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี มีการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20160216150308_319145.jpg
t20160216150309_319146.jpg
t20160216150305_319148.jpg
t20160216150306_319149.jpg
t20160216150303_319151.jpg
t20160216150304_319152.jpg
t20160216150300_319154.jpg
t20160216150301_319155.jpg
t20160216150258_319157.jpg
t20160216150258_319158.jpg
t20160216150255_319160.jpg
t20160216150255_319161.jpg
t20160216150252_319163.jpg
t20160216150253_319164.jpg
t20160216150249_319166.jpg
t20160216150250_319167.jpg
t20160216150247_319169.jpg
t20160216150246_319170.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888