หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดประชุมคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้ให้บริการ ดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่นด้านการ ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือก ข้าราชการ พนักงานราชการ และสหกรณ์ดีเด่นในแต่ละด้าน ได้แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการผู้ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ดีเด่นยอดเยี่ยม ข้าราชการและพนักงานราชการผู้ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ดีเด่น และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรเพื่อเสนอชื่อ เข้าพิจารณาต่อคณะทำงานคัดเลือกฯ ในระดับกรมต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20160216141710_319021.jpg
t20160216141711_319022.jpg
t20160216141707_319024.jpg
t20160216141708_319025.jpg
t20160216141705_319027.jpg
t20160216141706_319028.jpg
t20160216141704_319030.jpg
t20160216141702_319031.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888