หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางหนึ่งฤทัย เชื่อตาหมื่น อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) อำเภอเมือง บึงกาฬ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ จำนวน 45 คน เพื่อให้สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชี ต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาความยากจน อีกทั้งสร้างโอกาสให้ เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันจะนำไปสู่ การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง การเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว ณ ศาลาประชาคมบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20160216130436_318959.jpg
t20160216130437_318960.jpg
t20160216130445_318962.jpg
t20160216130446_318963.jpg
t20160216130453_318965.jpg
t20160216130454_318966.jpg
t20160216130501_318968.jpg
t20160216130502_318969.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888