หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 ประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้สอบบัญชี EWP ดีเด่น ประจำปี 2559 ผู้ให้บริการดีเด่นและดีเด่นยอดเยี่ยมด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้สอบบัญชี EWP ดีเด่น ประจำปี 2559 ข้าราชการและพนักงานราชการผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ พนักงานราชการผู้ให้บริการดีเด่นยอดเยี่ยมด้านการให้ บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์ครบวงจร เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกระดับกรมฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์กระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160212110055_318122.jpg
t20160212110057_318123.jpg
t20160212110105_318125.jpg
t20160212110106_318126.jpg
t20160212110114_318128.jpg
t20160212110115_318129.jpg
t20160212110123_318131.jpg
t20160212110124_318132.jpg
t20160212110136_318134.jpg
t20160212110136_318135.jpg
t20160212110147_318137.jpg
t20160212110148_318138.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888