หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เข้าร่วม ประชุมตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160210115418_317626.jpg
t20160210115417_317627.jpg
t20160210115424_317629.jpg
t20160210115426_317630.jpg
t20160210115432_317632.jpg
t20160210115433_317633.jpg
t20160210115459_317635.jpg
t20160210115500_317636.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888