หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี พร้อมด้วยครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ในโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโสมเยี่ยม อำเภอ น้ำโสม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านยางซอง หมู่ 3 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรบ้านหายโศก ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160210113606_317595.jpg
t20160210113606_317596.jpg
t20160210113614_317598.jpg
t20160210113615_317599.jpg
t20160210113623_317601.jpg
t20160210113624_317602.jpg
t20160210113632_317604.jpg
t20160210113632_317605.jpg
t20160210113639_317607.jpg
t20160210113640_317608.jpg
t20160210113647_317610.jpg
t20160210113648_317611.jpg
t20160210113656_317613.jpg
t20160210113657_317614.jpg
t20160210113704_317616.jpg
t20160210113705_317617.jpg
t20160210113713_317619.jpg
t20160210113714_317620.jpg
t20160210113720_317622.jpg
t20160210113722_317623.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888