หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหาญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดอบรมโครงการพัฒนา เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการอาหารกลางวัน การจัดทำบัญชีกลุ่มกิจกรรมผลิตทางการเกษตร” เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับความรู้ทางบัญชีใน กิจกรรมต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำบัญชีได้ อีกทั้งยังให้นักเรียนและผู้ปกครอง ที่เข้ารับการอบรมได้รู้จักการบันทึกบัญชี เป็นผู้มีวินัยทางการเงิน และสามารถนำบัญชีมาปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านหนองตระไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160210105810_317564.jpg
t20160210105811_317565.jpg
t20160210105817_317567.jpg
t20160210105818_317568.jpg
t20160210105824_317570.jpg
t20160210105825_317571.jpg
t20160210105831_317573.jpg
t20160210105832_317574.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888