หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดกิจกรรม 5 ส. สร้างภูมิทัศน์ที่ดีบริเวณรอบสำนักงานฯ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) โดยร่วมกันทำความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณอาคารสถานที่ทำงาน และดำเนินการตาม ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมาย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร สร้างความสวยงามและความประทับใจต่อผู้มาติดต่องาน ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160209111536_317436.jpg
t20160209111537_317437.jpg
t20160209111547_317439.jpg
t20160209111547_317440.jpg
t20160209111555_317442.jpg
t20160209111556_317443.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888