หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2559 และจัดทำแผนการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคลของข้าราชการและ พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จำนวน 25 คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160208104150_317281.jpg
t20160208104205_317282.jpg
t20160208104206_317284.jpg
t20160208104206_317285.jpg
t20160208104206_317287.jpg
t20160208104207_317288.jpg
t20160208104212_317290.jpg
t20160208104213_317291.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888