หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 ร่วมให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ร่วมให้การต้อนรับ นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ได้ร่วมติดตามการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการปรับ โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และ จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา และศึกษาดูงาน ณ จุดรับซื้อยางพาราภายใต้โครงการ ส่งเสริมการใช้ยางพาราหน่วยงานภาครัฐ ตำบลเสาเภาและตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160205154955_317249.jpg
t20160205154956_317250.jpg
t20160205154952_317252.jpg
t20160205154953_317253.jpg
t20160205154950_317255.jpg
t20160205154949_317256.jpg
t20160205154946_317258.jpg
t20160205154947_317259.jpg
t20160205154943_317261.jpg
t20160205154944_317262.jpg
t20160205154941_317264.jpg
t20160205154940_317265.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888