หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ร้อยเอ็ด จัดประชุมซักซ้อมครูบัญชีเพื่อเป็นวิทยากรประจำ ศพก.
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด จัดประชุมซักซ้อมครูบัญชีเพื่อเป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 20 ศูนย์ โดยสอนแนะ ทักษะการถ่ายทอดความรู้ให้สามารถนำไปปรับใช้เพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติ ในการเป็นวิทยากรต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160205123256_317211.jpg
t20160205123257_317212.jpg
t20160205123309_317214.jpg
t20160205123309_317215.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888