หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่างชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย กับ สมาคมการเงินจุลภาคแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางวีรภรณ์ บุญญานุสนธิ์ นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างชุมนุม สหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย กับสมาคมการเงินจุลภาคแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการสนับสนุนความร่วมมือ ต่อเนื่องระหว่างทั้งสองฝ่ายและสร้างกลไกการพัฒนาแนวทางติดต่อประสานงาน ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตข้างหน้า โดยได้รับเกียรติจากนายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษา คสช. และที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธี ณ สถาบันชุมนุมเครดิตยูเนียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160205112705_317111.jpg
t20160205112705_317112.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888