หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุตรดิตถ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม บุญพริ้ง บ้านห้วยไผ่ ตำบลบ่อเบี้ย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 บ้านภูต่าง ตำบลบ่อเบี้ย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนตามแผน พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ โดยมี คณะผู้บริหารของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุตรดิตถ์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และขบวนการสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสร้างขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการ "ขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160204114547_316905.jpg
t20160204114548_316906.jpg
t20160204114555_316908.jpg
t20160204114555_316909.jpg
t20160204114604_316911.jpg
t20160204114604_316912.jpg
t20160204114612_316914.jpg
t20160204114612_316915.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888