หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยะลา ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59
เมื่อวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้า รุ่นที่ 1โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ยางพารา) ของนายดอเล๊าะ สะตือบา บ้านบาโงย หมู่ที่ 8 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายชัยชนะ กฤตยานาท นายอำเภอยะหา นายโชคดี วิรุณกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งเกษตรจังหวัดยะลา นายไพศาล แสงหิรัญ รักษาการในตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการอบรม กว่า 50 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการอบรมหลักสูตร ตามความต้องการ ของชุมชน เริ่มพร้อมกัน 882 ศูนย์ทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช. ในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเตรียมพร้อมรับ ผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมีเกษตรกรเป้าหมายในจังหวัดยะลาเข้ารับการ อบรมทั้งสิ้น 2,000 คนในทุกอำเภอ แบ่งเป็น 5 รุ่นๆ ละ 50 คน ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ยางพารา) ของ นายดอเล๊าะ สะตือบา ได้มีโครงการจัดอบรมการรับรู้ความเข้าใจร่วมกัน ในการขับเคลื่อนประเทศ การสร้างโอกาสในการแข่งขัน การเสริมสร้างและ พัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมในสวนยาง อาทิ การปลูกพืชแซมสวนยาง การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นรายได้ เสริมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160203150037_316748.jpg
t20160203150039_316749.jpg
t20160203150034_316751.jpg
t20160203150034_316752.jpg
t20160203150031_316754.jpg
t20160203150032_316755.jpg
t20160203150030_316757.jpg
t20160203150029_316758.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888