หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระนอง ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้า
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางบวรลักษณ์ เทพนุรักษ์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้า รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรของ ด.ต.สมนึก โมราศิลป์ บ้านห้วยปลิง ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายฐานิศ พรหมทอง ปลัดจังหวัดระนอง นายวสันต์ สุขสุวรรณ ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดระนอง รักษาราชการ แทนเกษตรจังหวัดระนอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 มีเกษตรกร เป้าหมายเข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 1,250 คน ในทุกอำเภอ แบ่งเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 50 คน ซึ่งเป็นการอบรมหลักสูตรตามความต้องการของชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช. ในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ เรียนรู้การ เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร และเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากภัยแล้ง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160203110847_316592.jpg
t20160203110848_316593.jpg
t20160203110854_316595.jpg
t20160203110856_316596.jpg
t20160203110904_316598.jpg
t20160203110907_316599.jpg
t20160203110911_316601.jpg
t20160203110911_316602.jpg
t20160203110919_316604.jpg
t20160203110919_316605.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888