หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับและคุ้มครองระบบสหกรณ์
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และ นางสาวยุพิน วะรงค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อวิชา การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับและคุ้มครองระบบ สหกรณ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล สำคัญในงบการเงิน และแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและคุ้มครองระบบ สหกรณ์ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในสหกรณ์ โดยมีผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้ารับการอบรม จำนวน 36 คน ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160202164153_316561.jpg
t20160202164154_316562.jpg
t20160202164201_316564.jpg
t20160202164201_316565.jpg
t20160202164208_316567.jpg
t20160202164209_316568.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888