หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ ข้าราชการ และพนักงานราชการในพื้นที่สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 ระดับกรม นำโดย นางสุจิตรา พันธุมะบำรุง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและ การสอบบัญชี และคณะ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปลักษณะการ ปฏิบัติงานของ พ.จ.ท.เฉลียว น้อยแสง เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชี ฟาร์ม ประจำปี 2559 ระดับภาค ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ทั้งนี้ พ.จ.ท.เฉลียว น้อยแสง ได้บรรยายสรุปถึงลักษณะการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนอาชีพของตนเอง และคนในชุมชน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ในฐานะครูบัญชีที่ให้การสอนแนะการจัดทำบัญชีควบคู่ ไปกับเทคนิคการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีภาคีเครือข่าย ได้แก่ ชมรม ครูบัญชี หน่วยงานราชการ ธ.ก.ส. วิสาหกิจชุมชน และกองทุนหมู่บ้าน ที่ได้ มีการประสานงานความร่วมมือกัน รวมทั้งเกษตรกร และเยาวชนนักเรียนที่ได้รับ การสอนแนะการจัดทำบัญชีมาร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการฯ ด้วย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160202152207_316344.jpg
t20160202152208_316345.jpg
t20160202152214_316347.jpg
t20160202152215_316348.jpg
t20160202152222_316350.jpg
t20160202152222_316351.jpg
t20160202152229_316353.jpg
t20160202152230_316354.jpg
t20160202152237_316356.jpg
t20160202152238_316357.jpg
t20160202152245_316359.jpg
t20160202152246_316360.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888