หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผู้ตรวจราชการ กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดสตูล
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจ ราชการ ปีงบประมาณ 2559 เพื่อติดตามนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร อย่างเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรฯ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ดูจุดรับซื้อน้ำยาง ของสหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ 1 จำกัด อำเภอควนกาหลง ซึ่งเป็น 1 ใน 22 จุด ของจังหวัดสตูล ในการรับซื้อน้ำยางสดโครงการส่งเสริมการใช้ยาง ในหน่วยงานภาครัฐ ในราคาชี้นำตลาด และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมี นายอาแมน สาแล๊ะ พร้อมด้วย น.ส.อังคนา จิเบ็ญจะ เกษตรตำบล เจ้าของศูนย์ฯ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนายสรเดช สุนทราชุน รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสตูล นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 9 นางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี นางสาวณิชาพร สังฆะโต หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล และ ข้าราชการในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูล ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160202150606_316282.jpg
t20160202150607_316283.jpg
t20160202150615_316285.jpg
t20160202150615_316286.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888