หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม ครูบัญชีในการเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกร ในโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 โดยมีครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ศพก.) เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาการ ปฏิบัติงาน และวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160202144618_316220.jpg
t20160202144619_316221.jpg
t20160202144628_316223.jpg
t20160202144628_316224.jpg
t20160202144636_316226.jpg
t20160202144637_316227.jpg
t20160202144644_316229.jpg
t20160202144645_316230.jpg
t20160202144652_316232.jpg
t20160202144653_316233.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888