หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดการประชุมซักซ้อมกระบวนการ Cleansing data ระบบเงินให้กู้ให้กับ สตส.อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นำโดย นายปราถนา เสวยสุข หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุภจิรา พรหมแสง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระบบ งานคอมพิวเตอร์ จัดการประชุมร่วมวางแผนปฏิบัติงาน Cleansing Data ของระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ให้กับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบสหกรณ์ ที่ใช้โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ Version 1.8 และ 1.9 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติงานระหว่างสหกรณ์ กับผู้สอบบัญชี ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลให้แก่สหกรณ์ที่จะ Upgrade โปรแกรมระบบเงินให้กู้ Version 1.8 และ 1.9 เป็น Version 2 พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในกระบวนการ Cleansing Data ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160202143158_316189.jpg
t20160202143158_316190.jpg
t20160202143206_316192.jpg
t20160202143207_316193.jpg
t20160202143214_316195.jpg
t20160202143215_316196.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888