หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการซื้อขายยางพารารัฐบาล ณ จังหวัดอำนาจเจริญ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การซื้อขายยางพารารัฐบาลโดยมีนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ณ ที่ทำการ สหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้จำกัด ตำบลนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็น 1 ใน 2 จุดรับซื้อยางพาราของจังหวัดอำนาจเจริญ ตามโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลกิโลกรัมละ 45 บาท ในโอกาสนี้ นายประเสริฐ จันทโสม ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้ จำกัด รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบว่า โครงการ รับซื้อยางพาราของรัฐบาลเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา จึงได้ เข้าร่วมโครงการเปิดเป็นจุดรับซื้อยางพาราจากเกษตรกร โดยจะรับซื้อยางแผ่น และยางก้อนถ้วย ทั้งนี้ ประสงค์ให้รัฐบาลเพิ่มโควต้าการรับซื้อขึ้นไปอีก เนื่องจาก ปริมาณยางที่เกษตรกรผลิตได้มีมากกว่า 150 กิโลกรัม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160201160235_316158.jpg
t20160201160234_316159.jpg
t20160201160232_316161.jpg
t20160201160232_316162.jpg
t20160201160230_316164.jpg
t20160201160229_316165.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888