หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้สอบบัญชีดีเด่น และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559 และผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8เป็นประธานกรรมการในการประชุม คณะทำงานคัดเลือกผู้สอบบัญชีดีเด่น และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559 และผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559 ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8เพื่อเป็นตัวแทน ประกวดในระดับกรมฯ ต่อไปณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160201155110_316127.jpg
t20160201155111_316128.jpg
t20160201155108_316130.jpg
t20160201155109_316131.jpg
t20160201155106_316133.jpg
t20160201155107_316134.jpg
t20160201155103_316136.jpg
t20160201155104_316137.jpg
t20160201155100_316139.jpg
t20160201155101_316140.jpg
t20160201155054_316142.jpg
t20160201155058_316143.jpg
t20160201155052_316145.jpg
t20160201155052_316146.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888