หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าลำไย
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร การผลิตกลุ่มสินค้าลำไย ครั้งที่ 1/2559โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ บริหารการผลิตกลุ่มสินค้าลำไย เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160201151420_316034.jpg
t20160201151420_316035.jpg
t20160201151417_316037.jpg
t20160201151418_316038.jpg
t20160201151414_316040.jpg
t20160201151415_316041.jpg
t20160201151412_316043.jpg
t20160201151413_316044.jpg
t20160201151409_316046.jpg
t20160201151410_316047.jpg
t20160201151408_316049.jpg
t20160201151408_316050.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888