หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. แพร่ จัดกิจกรรม "ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูงแก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ นำโดย นายสมศักดิ์ ตาทิพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม "ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง” แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและครู ตลอดจนให้การสอน แนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ จัดทำบัญชี ทั้งนี้ยังได้รับการแบ่งปันน้ำใจจากสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ มอบสิ่งของ เครื่องใช้และเครื่องนุ่งห่ม พร้อมทั้งสนับสนุนเงินในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่เด็กนักเรียนอีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
t20160201150707_316003.jpg
t20160201150707_316004.jpg
t20160201150704_316006.jpg
t20160201150705_316007.jpg
t20160201150701_316009.jpg
t20160201150702_316010.jpg
t20160201150658_316012.jpg
t20160201150659_316013.jpg
t20160201150656_316015.jpg
t20160201150657_316016.jpg
t20160201150653_316018.jpg
t20160201150654_316019.jpg
t20160201150650_316021.jpg
t20160201150651_316022.jpg
t20160201150647_316024.jpg
t20160201150648_316025.jpg
t20160201150646_316027.jpg
t20160201150645_316028.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888