หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท. 1 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นตามโครงการต่างๆ และสหกรณ์ดีเด่น ปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นำโดย นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการประกวดของสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากร และสหกรณ์ที่มี คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประกวดของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปีงบประมาณ 2559 กำหนดไว้ จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ ผู้สอบบัญชีดีเด่น และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น ผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น ประเภท สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์นอกภาคเกษตร ผู้สอบบัญชี EWP ดีเด่น ข้าราชการ ผู้ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ดีเด่นยอดเยี่ยม ข้าราชการผู้ให้บริการ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ดีเด่น พนักงานราชการผู้ให้บริการโปรแกรมระบบ บัญชีสหกรณ์ดีเด่นยอดเยี่ยม พนักงานราชการผู้ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์ดีเด่น และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร โดยมี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
t20160201145151_315941.jpg
t20160201145152_315942.jpg
t20160201145147_315944.jpg
t20160201145148_315945.jpg
t20160201145145_315947.jpg
t20160201145146_315948.jpg
t20160201145143_315950.jpg
t20160201145144_315951.jpg
t20160201145141_315953.jpg
t20160201145140_315954.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888