หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระนอง ร่วมประชุมชี้แจงโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ระนองร่วมประชุมชี้แจงโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบภัยแล้งให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ และสามารถนำความรู้ ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบปัญหา ภัยแล้ง โดยมีเป้าหมายจัดอบรมเกษตรกรจำนวน 1,250 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ในพื้นที่ทั้ง 5 อำเภอ ของจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160201143632_315879.jpg
t20160201143632_315880.jpg
t20160201143630_315882.jpg
t20160201143630_315883.jpg
t20160201143628_315885.jpg
t20160201143628_315886.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888