หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชีโรงเรียนนอกโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวพิริยาภรณ์ บรรจงทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนอกโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งสอนแนะการจัดทำ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ 6 จำนวน 16 คน เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการทำบัญชี ถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ด้านการบัญชี แก่ประชาชน และชุมชนในพื้นที่ให้สามารถทำบัญชีได้เอง และใช้บัญชีเป็น เครื่องมือในการวิเคราะห์พัฒนาตนเองและชุมชนณ ศูนย์เรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านปากห้วยม่วง ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160201142514_315848.jpg
t20160201142516_315849.jpg
t20160201142507_315851.jpg
t20160201142507_315852.jpg
t20160201142504_315854.jpg
t20160201142505_315855.jpg
t20160201142503_315857.jpg
t20160201142502_315858.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888