หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีดีเด่น และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น ผู้สอบบัญชีดีเด่นระบบ EWP และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 4 ในฐานะประธานคณะทำงาน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม คณะทำงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เพื่อพิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชีดีเด่น และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น ผู้สอบบัญชีดีเด่นระบบ EWP และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559 เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เข้ารับการพิจารณา คัดเลือกระดับประเทศต่อไป รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160201133822_315797.jpg
t20160201133823_315798.jpg
t20160201133830_315800.jpg
t20160201133831_315801.jpg
t20160201133839_315803.jpg
t20160201133838_315804.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888