หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สงขลา จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขยายผลที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 27 - 28 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา จัดอบรม ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขยายผลที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามโครงการ พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "การจัดทำบัญชี กิจกรรมร้านสหกรณ์ กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตร และโครงการอาหารกลางวัน” ให้แก่ ครูและนักเรียนในโรงเรียนขยายผลที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพื้นที่ จังหวัดสงขลา จำนวน 102 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนิน กิจกรรมร้านสหกรณ์นักเรียน การบันทึกบัญชีในแต่ละกิจกรรม ให้สามารถนำความรู้ที่รับ ไปถ่ายทอดสอนแนะนักเรียนที่ปฏิบัติงานได้ และสามารถเข้าใจกระบวนการจัดการกิจกรรม ร้านสหกรณ์นักเรียน กลุ่มกิจกรรมผลิตทางการเกษตร โครงการอาหารกลางวันเป็นอย่างดี โดยมี นายปพน จันทร์เรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง ประชุมสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขา จังหวัดสงขลา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160201130540_315735.jpg
t20160201130541_315736.jpg
t20160201130549_315738.jpg
t20160201130550_315739.jpg
t20160201130558_315741.jpg
t20160201130559_315742.jpg
t20160201130608_315744.jpg
t20160201130609_315745.jpg
t20160201130722_315747.jpg
t20160201130722_315748.jpg
t20160201130730_315750.jpg
t20160201130731_315751.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888