หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางรัตนา ทุมแต้ม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วย นายอัมพร พลราชม ครูบัญชีอาสาจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีให้แก่นักเรียนและ เยาวชนในโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 "ต้นกล้านักบัญชี ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน”ในพื้นที่ 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อร่วมกับ โรงเรียน/สถาบันการศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนรักการ ทำบัญชี และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ มาใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการบ่มเพาะต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอด ความรู้ด้านการบัญชีให้แก่นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน/สถาบันการศึกษา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160128143311_315254.jpg
t20160128143312_315255.jpg
t20160128143308_315257.jpg
t20160128143309_315258.jpg
t20160128143307_315260.jpg
t20160128143307_315261.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888