หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. เปิดการอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์เป็นประธาน เปิดการอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ เพื่อให้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาระสำคัญ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และที่แก้ไข เพิ่มเติมรูปแบบและหลักสำคัญในการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบทั่วไป และบันทึกรายงานการประชุม การใช้ภาษาในการเขียนได้ถูกต้อง กระชับ ตรงประเด็น ตลอดจนได้มีการฝึกปฏิบัติในการเขียนหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ เช่นหนังสือภายนอก หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือตอบรับ หนังสือขอบคุณ หนังสือขอความร่วมมือ การจดรายงานการประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว มีผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20160127135846_315036.jpg
t20160127135847_315037.jpg
t20160127135844_315039.jpg
t20160127135845_315040.jpg
t20160127135843_315042.jpg
t20160127135842_315043.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888