หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท. 8 จัดอบรม หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นำโดย นางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีได้รับความรู้ และ ความเข้าใจในระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำระบบไปใช้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการลดต้นทุนงาน การลด การใช้กระดาษ การลดขั้นตอนงาน การเพิ่มความเร็วในการปฏิบัติงาน และ ที่สำคัญคือการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานสากล สามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนา ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 8 จำนวน 43 คน เข้ารับการอบรม ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 8 อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160127125250_314912.jpg
t20160127125243_314913.jpg
t20160127125306_314915.jpg
t20160127125307_314916.jpg
t20160127125317_314918.jpg
t20160127125317_314919.jpg
t20160127125324_314921.jpg
t20160127125326_314922.jpg
t20160127125335_314924.jpg
t20160127125336_314925.jpg
t20160127125347_314927.jpg
t20160127125348_314928.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888