หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรและร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ
เมื่อวันที่ 22 มกราคม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางเอษมนีย์ อิงสถิตธนวันต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหา ภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรอย่างเหมาะสมและเป็นการ ลดผลกระทบหรือลดความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายพัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการ ประชุม โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางเอษมนีย์ อิงสถิตธนวันต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) โดยมี นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแผนการปฏิบัติงาน โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160127124059_314881.jpg
t20160127124058_314882.jpg
t20160127124104_314884.jpg
t20160127124105_314885.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888