หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "วันยางพาราฯ จ.บึงกาฬ ปี 2559"
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ พร้อมด้วยนายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีปฏิบัติการ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "วันยาง พาราฯ จ.บึงกาฬ ปี 2559" โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่สำคัญ อาทิ การลงนาม MOU ความร่วมมือกับผู้รับซื้อยางพาราจากประเทศจีน เช่น บริษัท Rubber Valley กับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ จำกัด การเปิดตัวนวัตกรรมแปรรูปยางพารา เช่น มีดกรีดยางอัตโนมัติ กรวยยาง จราจรแปดเหลี่ยม หมอนยางพารา ซึ่งเป็นความคาดหวังที่จะเป็นช่องทาง การจำหน่ายยางพารา เพิ่มมูลค่ายางพารา และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการ Kick off กิจกรรมการจ่ายเงินชดเชยโครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง จ.บึงกาฬ ที่ลงทะเบียนและผ่านขั้นตอนการ ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว จำนวน 770 ราย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ ธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ผู้แทนจาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานและบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับยางพาราจากนานาประเทศ เข้าร่วมงาน รวมทั้งเอกอัครราชทูต มาเลเซีย และผู้แทนจากประเทศต่างๆ อาทิ จีน สปป.ลาว และกัมพูชา ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ (ศาลากลางเก่า) ทั้งนี้ จังหวัดบึงกาฬ มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน 36,534 ราย (96.09%) ยังไม่ขึ้นทะเบียน 1,431 ราย (3.91%) พื้นที่ปลูกกว่า 2 ล้านไร่ ในส่วนที่มีสิทธิร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง 33,198 ครัวเรือน การรับยื่นความประสงค์ผ่านหน่วยงานกรมส่งเสริมการ เกษตร 13,867 ครัวเรือน ผ่าน กยท. 14,734 ครัวเรือน และอำเภอกำลัง รวบรวมเอกสารส่ง กยท. 3,827 ครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการ ตรวจสอบสิทธิ์ของเกษตรกร ตรวจเอกสารหลักฐาน และบันทึกข้อมูล โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมือสนับสนุน การดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นอย่างดี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160127122402_314850.jpg
t20160127122403_314851.jpg
t20160127122410_314853.jpg
t20160127122411_314854.jpg
t20160127122418_314856.jpg
t20160127122419_314857.jpg
t20160127122426_314859.jpg
t20160127122427_314860.jpg
t20160127122434_314862.jpg
t20160127122435_314863.jpg
t20160127122441_314865.jpg
t20160127122443_314866.jpg
t20160127122450_314868.jpg
t20160127122453_314869.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888