หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จัดอบรม หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ด้านกระบวนการการทำงานของระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ Version2.2 ที่พัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม ด้านการตรวจสอบฐานข้อมูลระบบเงินให้กู้ ด้านเตรียม ความพร้อมด้านข้อมูลให้แก่สหกรณ์ที่จะ Upgrade และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26– 28 มกราคม 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้ารับ การอบรม จำนวน 22 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 2 อำเภอศรีาราชา จังหวัดชลบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160127113405_314787.jpg
t20160127113406_314788.jpg
t20160127113415_314790.jpg
t20160127113416_314791.jpg
t20160127113423_314793.jpg
t20160127113424_314794.jpg
t20160127113431_314796.jpg
t20160127113432_314797.jpg
t20160127113452_314799.jpg
t20160127113453_314800.jpg
t20160127113500_314802.jpg
t20160127113500_314803.jpg
t20160127113509_314805.jpg
t20160127113510_314806.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888