หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นำโดย นางสาวบุษบา ปุรณะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมกับส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ผ่านระบบประชุมทางไกล ผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต (Web conference) เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแผนปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และ จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160126113147_314659.jpg
t20160126113147_314660.jpg
t20160126113155_314662.jpg
t20160126113156_314663.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888