หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดโครงการ ประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำหนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 9 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ การมีธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ ตลอดจนก้าวทันเหตุการณ์ที่น่าจับตามอง เกี่ยวกับการบริหารงานาของสหกรณ์ในภาวะปัจจุบัน และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสหกรณ์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 35 คน ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160126111759_314627.jpg
t20160126111800_314628.jpg
t20160126111807_314630.jpg
t20160126111808_314631.jpg
t20160126111814_314633.jpg
t20160126111815_314634.jpg
t20160126111839_314636.jpg
t20160126111843_314637.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888