หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2559
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เข้าร่วม กิจกรรมอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2559 ซึ่งจัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายพรมมี แสงโลกีย์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) อำเภอปากคาด ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบล โนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160126105628_314563.jpg
t20160126105629_314564.jpg
t20160126105636_314566.jpg
t20160126105637_314567.jpg
t20160126105643_314569.jpg
t20160126105644_314570.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888