หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ครั้งที่ 2/2559โดยมีวาระสำคัญ อาทิรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน ดำเนินการจัดงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 การพิจารณาปรับเนื้อหาในแบบการสร้างระบบธรรมาภิบาล ที่ดีให้กับสหกรณ์ เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20160125165637_314464.jpg
t20160125165637_314465.jpg
t20160125165635_314467.jpg
t20160125165635_314468.jpg
t20160125165633_314470.jpg
t20160125165632_314471.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888