หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ให้สมาชิกรับทราบ และร่วมกันพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ ของสหกรณ์ ในโอกาสนี้ ยังได้จับรางวัลเพื่อคืนกำไรให้กับสมาชิกสหกรณ์อีกด้วย ณ ห้องประชุมคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160125113750_313749.jpg
t20160125113751_313750.jpg
t20160125113759_313752.jpg
t20160125113800_313753.jpg
t20160125113808_313755.jpg
t20160125113808_313756.jpg
t20160125113817_313758.jpg
t20160125113818_313759.jpg
t20160125113826_313761.jpg
t20160125113827_313762.jpg
t20160125113833_313764.jpg
t20160125113835_313765.jpg
t20160125113841_313767.jpg
t20160125113842_313768.jpg
t20160125113859_313770.jpg
t20160125113900_313771.jpg
t20160125113911_313773.jpg
t20160125113912_313774.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888