หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 8 ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2558 ปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดแผนการปฏิบัติงาน เดือนมกราคม 2559 ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี บุคลากรในสังกัด จำนวน 23 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
t20160121110611_313624.jpg
t20160121110612_313625.jpg
t20160121110621_313627.jpg
t20160121110622_313628.jpg
t20160121110630_313630.jpg
t20160121110630_313631.jpg
t20160121110640_313633.jpg
t20160121110641_313634.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888