หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยะลา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด โดยได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง การปฏิบัติงานแก่สหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบนาย ทะเบียนสหกรณ์ อีกด้วย ณ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
t20160121104418_313562.jpg
t20160121104418_313563.jpg
t20160121104425_313565.jpg
t20160121104426_313566.jpg
t20160121104433_313568.jpg
t20160121104434_313569.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888