หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ปี 2558
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวบุษบา ปุรณะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อรับทราบผล การดำเนินงานของสหกรณ์ ปี 2558 ในการเตรียมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนว่าด้วยการจัด ชั้นคุณภาพ และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณ์และการปฏิบัติ รวมทั้ง แนะนำการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ให้ถูกต้องโดยมี พลตรี อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม กองบัญชาการมณฑล ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20160120151628_313497.jpg
t20160120151628_313498.jpg
t20160120151625_313500.jpg
t20160120151626_313501.jpg
t20160120151624_313503.jpg
t20160120151623_313504.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888