หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 ลงพื้นที่ช่วยเหลือการสร้าง Quality Data เงินให้กู้ของสหกรณ์ โดยการ Cleansing Data และสอนแนะการวิเคราะห์ผลจากการ Cleansing Data
เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2559 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6ลงพื้นที่ช่วยเหลือการสร้าง Quality Data เงิน ให้กู้ของสหกรณ์ โดยการ Cleansing Data และสอนแนะการวิเคราะห์ ผลจากการ Cleansing Dataให้แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลให้แก่สหกรณ์ที่จะ Upgrade โปรแกรมระบบเงินให้กู้ Version 2 การบันทึกแผนผลการปฏิบัติงาน ในระบบ Intranet โดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และได้ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ และคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160120145040_313435.jpg
t20160120145041_313436.jpg
t20160120145038_313438.jpg
t20160120145038_313439.jpg
t20160120145037_313441.jpg
t20160120145037_313442.jpg
t20160120145036_313444.jpg
t20160120145032_313445.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888