หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแสลงอิฐ (ศูนย์หลัก) ปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายนุวัตร แพงเรือน หัวหน้าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดเป็นประธานเปิดการอบรม ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ได้ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะเรื่อง "บัญชี ครัวเรือน”โดยให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน วางแผน การใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเองได้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านแสลงอิฐ หมู่ที่ 10 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160120135919_313372.jpg
t20160120135920_313373.jpg
t20160120135917_313375.jpg
t20160120135917_313376.jpg
t20160120135914_313378.jpg
t20160120135915_313379.jpg
t20160120135912_313381.jpg
t20160120135910_313382.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888