หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู นำโดย นางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ลงพื้นที่กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน ถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีนักเรียนและผู้ปกครอง รวม 50 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้เรียนรู้ และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี ได้ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้และร่วมพัฒนาปัญญา ทางบัญชี และสร้างวินัยทางการเงินให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวและสถาบัน การศึกษา รู้จด รู้จริง รู้จ่าย จะไม่จนและมีเงินออม ณ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160120115220_313248.jpg
t20160120115221_313249.jpg
t20160120115234_313251.jpg
t20160120115235_313252.jpg
t20160120115242_313254.jpg
t20160120115243_313255.jpg
t20160120115249_313257.jpg
t20160120115250_313258.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888