หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.3 ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาคด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ปี 2558
เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม 2559 นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2559 และคณะกรรมการ คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูล ทางบัญชี ปี 2558 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการทำงานของเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ นายมานะ เซียงสันเทียะ อาสาสมัครเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบ่อ หมู่ 6 จังหวัดชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริม และผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวังโพน จังหวัดมหาสารคาม นางรำพึง อินทร์สำราญ อาสามัครเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตกรรมไหมพรมบ้าน โคกสะอาด และนางบุษบา สองสีดา อาสาสมัครเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160118120421_312813.jpg
t20160118120423_312814.jpg
t20160118120429_312816.jpg
t20160118120431_312817.jpg
t20160118120437_312819.jpg
t20160118120438_312820.jpg
t20160118120444_312822.jpg
t20160118120445_312823.jpg
t20160118120453_312825.jpg
t20160118120454_312826.jpg
t20160118120517_312828.jpg
t20160118120518_312829.jpg
t20160118120507_312831.jpg
t20160118120508_312832.jpg
t20160118120528_312834.jpg
t20160118120528_312835.jpg
t20160118120535_312837.jpg
t20160118120536_312838.jpg
t20160118120542_312840.jpg
t20160118120543_312841.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888