หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ยะลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2559
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา เข้าร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2559 โดยจัดนิทรรศการให้บริการสอนแนะ การจัดทำบัญชีรับ – รายจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านบัญชี และเสริมสร้างวินัยด้านการออม ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณโรงเรียนบ้านบ่อหิน ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20160115143150_312658.jpg
t20160115143151_312659.jpg
t20160115143148_312661.jpg
t20160115143148_312662.jpg
t20160115143147_312664.jpg
t20160115143146_312665.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888