หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นำโดย นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เป็นประธานใน พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหาร จัดการงานสอบบัญชี (รุ่นที่ 2) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ บุคลากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร และนางสาวสุดารัตน์ ขวัญแพ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ได้รับความรู้และความเข้าใจในระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการลดต้นทุนงาน ทั้งการลดการใช้กระดาษ การลดขั้นตอนงาน การเพิ่มความเร็วในการปฏิบัติงาน และที่สำคัญคือ การควบคุมคุณภาพ งานสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานสากล สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี พนักงานราชการ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จำนวน 46 คน เข้ารับการอบรม ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
t20160115112817_312441.jpg
t20160115112818_312442.jpg
t20160115112825_312444.jpg
t20160115112826_312445.jpg
t20160115112832_312447.jpg
t20160115112833_312448.jpg
t20160115112838_312450.jpg
t20160115112839_312451.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888