หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ 11 - 13 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครพนม ตามแผนการตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตร และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ อาทิ ศูนย์เรียนรู้เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การผลิตลิ้นจี่พันธุ์ นพ.1 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้าน หนองสะโน ผลิตข้าวอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปพริก การลดต้นทุน การผลิตพริก ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร การปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีการผลิตสารชีวภัณฑ์ เป็นต้น
t20160115110627_312379.jpg
t20160115110628_312380.jpg
t20160115110635_312382.jpg
t20160115110635_312383.jpg
t20160115110643_312385.jpg
t20160115110644_312386.jpg
t20160115110651_312388.jpg
t20160115110652_312389.jpg
t20160115110659_312391.jpg
t20160115110659_312392.jpg
t20160115110705_312394.jpg
t20160115110706_312395.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888